Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 42/KH-DTNT.BH
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm So_42_ngay_05-9-2021_KE_HOACH_TCTHNV CHỮ KÝ SỐ.pdf