Kế hoạch Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 36/KH-DTNT.BH
Ngày ban hành 28/08/2021
Ngày hiệu lực 28/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm SO_36_ngay_28-8-2021_Ke_hoach phát triển chữ ký số.pdf