Kế hoạch Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
Số ký hiệu văn bản 35/ KH- DTNT.BH
Ngày ban hành 25/09/2017
Ngày hiệu lực 25/09/2017
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm So_35_ngay_25-9-2017_Ke_hoach phát triển chữ ký số.pdf