Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 27/KH- DTNT.BH
Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày hiệu lực 20/09/2018
Trích yếu nội dung Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm So_27_ngay_20-9-2018_Ke_hoach phát triển chữ ký số.pdf