Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021
Số ký hiệu văn bản 24/KH-DTNT.BH
Ngày ban hành 04/09/2020
Ngày hiệu lực 04/09/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm SO_24_Ke_hoach TCTHNV CHỮ KÝ SỐ.pdf