Kế hoạch Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 23/KH- DTNT.BH
Ngày ban hành 03/09/2020
Ngày hiệu lực 03/09/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và 5 năm 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm SO_23_Ke_hoach_phat_trien chữ ký số.pdf