Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
Số ký hiệu văn bản 20/KH-DTNT.BH
Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày hiệu lực 18/09/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm So_20_ngay_18-9-2018_Ke_hoach TCTHNV CHỮ KÝ SỐ.pdf