Tích cực xây dựng trường học "Kỷ cương - Văn hóa - Chất lượng giáo dục thực chất"
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 67
  • Tất cả: 130,226
Đăng nhập

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TẠI CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS VÀ THPT BẮC HÀ

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG
TẠI CHI BỘ TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ THCS VÀ THPT BẮC HÀ

    Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. Để làm được điều đó thì cần phải “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu” và “tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng”
 (Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII (2016), Nxb CTQG, HN).

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Nghị quyết Chi ủy Trường PTDT nội trú THCS và THPT Huyện Bắc Hà;  nhiệm kỳ 2017- 2020; xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện thường xuyên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng trong Chi bộ trường học. Hiện nay Chi bộ trường PTDT nội trú THCS và THPT Bắc Hà có tổng số 31 đảng viên, trong đó: đảng viên chính thức 28 đồng chí, đảng viên dự bị 03 đồng chí; Đảng viên người dân tộc thiểu số 09 đồng chí; Đảng viên nữ 17 đồng chí, đảng viên nữ là người dân tộc thiểu số 06 đồng chí. Về trình độ: Thạc sỹ 04 đồng chí, ĐH 22 đồng chí, CĐ 01 đồng chí, 12/12 có 02 đồng chí, 9/12 có 01 đồng chí, 9/10 có 01 đồng chí. Cao cấp lí luận chính trị 01 đồng chí, trung cấp lí luận chính trị 02 đồng chí.
 Trong những năm qua, Chi bộ Trường PTDT nội trú THCS và THPT Huyện Bắc Hà  luôn coi công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Để đạt được nhiệm vụ phát triển đảng viên của Đại hội đảng các cấp đã đề ra, công tác phát triển đảng viên tại chi bộ Trường PTDT nội trú THCS và THPT Huyện Bắc Hà được chú trọng trên tất cả các mặt:
    Thứ nhất, về công tác tạo nguồn đảng viên:
    Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Nguồn phát triển đảng viên chủ yếu là những hạt nhân quần chúng ưu tú từ các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn... Ngay từ đầu nhiệm kỳ chi bộ đã xây dựng kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên cho từng giai đoạn cụ thể (một năm và cả nhiệm kỳ); phối hợp với các tổ chức đoàn thể chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ. Căn cứ vào chỉ tiêu trong từng năm, thông qua các hoạt động dạy và học, các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn”, “ mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo,”, xây dựng phong cách nhà giáo... đã tạo môi trường để quần chúng phấn đấu, rèn luyện. Qua đó, các tổ đảng phát hiện, lựa chọn được những quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ để tạo nguồn phát triển đảng. Hàng năm, chi bộ triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng. Trong đó, chú ý đội ngũ giáo viên trẻ, có bản lĩnh, có tri thức nhằm đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Từ đó chi bộ giao cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ thực hiện việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện cho những quần chúng được công nhận cảm tình Đảng phấn đấu. Sau một thời gian theo dõi, giúp đỡ chi bộ đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

 Đồng chí Vũ Văn Đích- Phó Bí thư chi bộ trao quyết định kết nạp đảng

Các đồng chí quần chúng ưu tú được giới thiệu và kết nạp đảng năm 2019

    Từ những công việc đã triển khai thực hiện, kết quả công tác phát triển đảng viên tại chi bộ Trường PTDT nội trú THCS và THPT Huyện Bắc Hà từ sau khi Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đến nay đã đạt được: chuyển đảng chính thức cho 05 đồng chí, cử 05 quần chúng tham dự bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng; kết nạp 03 đồng chí đảng viên mới, hiện đang làm hồ sơ đề nghị kết nạp cho 01 đồng chí quần chúng ưu tú. Sau khi được kết nạp, đội ngũ đảng viên mới đã phát huy vai trò tích cực trong giảng dạy, lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao. Cụ thể, thành tích của một số đảng viên mới tiêu biểu đã đạt được:
Đ/c Phạm Xuân Thịnh đảng viên mới đã đạt nhiều thành tích về công tác nghiên cứu khoa học. Với vai trò chủ tịch câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, đồng chí luôn tích cực bồi dưỡng chuyên môn, phát huy vai trò, động viên và nhiệt tình hướng dẫn cho các đồng chí giáo viên, học sinh trong nhà trường tham gia hoạt động NCKH và đạt được nhiều giải thưởng nhất định, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua dạy và học trong nhà trường. Năm 2016 đạt giải ba; Năm 2017 đạt giải khuyến khích; Năm 2018 đạt 2 giải khuyến khích; Năm 2019 đạt giải nhì.

Đồng chí Phạm Xuân Thịnh đạt giải Nhì cuộc thi NCKH cấp tỉnh 2019 (đứng thứ tám từ trái sang)

    Đ/c Bùi Thị Thúy Vân có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chuyên môn. Tích cực, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào thể dục thể thao và các hoạt động của Đoàn, Công đoàn; Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ đồng nghiệp.  Năm 2109 được Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai.
Đ/c Lê Quang Huy, được kết nạp năm 2018 tại chi bộ trường THPT số 1 Bắc Hà, chuyển đảng chính thức năm 2019 tại chi bộ Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Hà. Là đảng viên mới kết nạp và chuyển công tác đến nhưng đồng chí nhanh chóng hòa nhập và làm quen với môi trường công tác. Nhiệt tình trong công việc chung, tích cực tham gia các hoạt  động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao. Tích cực trong các hoạt động xây dựng cảnh quan nhà trường, nghiên cứu khoa học. Năm 2019 được giải tư NCKH cấp tỉnh.
    Thứ hai, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
    Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng là một nhiệm vụ trọng yếu, thời gian qua, chi bộ đã không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng cho đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong, trong sạch của đội ngũ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Chi bộ luôn coi trọng, tích cực tham gia đầy đủ học tập các nghị quyết chuyên đề của Đại hội XII của Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa …) do Đảng bộ Huyện Bắc Hà tổ chức. Đồng thời, Chi bộ thường xuyên triển khai việc học tập, nghiên cứu Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giao viên và người lao động trong nhà trường.

Đảng viên chi bộ tham gia học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh nhân dịp kỉ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

    Chi bộ thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các quần chúng trong đoàn thể để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những quần chúng ưu tú. Giáo dục, nâng cao nhận thức của quần chúng về vị trí, vai trò của Đảng. Qua đó, phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng. Luôn coi trọng công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
                                                                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Hải Yến